توضیحات

توضیحات

توضیحات
  • خدمات گارانتی

کابل ها بر مبنای نوع از 6 ماه تا 2 سال گارانتی دارند.

  • مشاوره تخصصی

پرسنل متخصص بازرگانی و فنی ما در هر زمان که شما نیاز داشته باشید آماده ارائه مشاوره تخصصی می باشند.

  • خدمات مهندسی و فنی در طراحی سیستم های کابل گذاری

پرسنل فنی ما آماده ارائه کلیه خدمات مربوط به طراحی سیستم های کابل گذاری می باشند.

  • برگزاری کلاس های آموزشی در زمینه انتخاب و اندازه گیری کابل

 

 

 

 

 

 

Site Login