کابل بندری

کابل بندری

کابل های خشکی

- کابل بندری

از مهمترین و تخصصی ترین کابل های مورد مصرف در صنایع خاص می توان به کابل های بندری اشاره نمود.این گونه کابل ها از اهمیت بسیاری برخوردار بوده و نقش حیاتی آن می تواند تا حد متوقف نمودن عملیات بندری حائز اهمیت باشد.

کابل های بندری با توجه به موارد مصرف آن بایستی خصوصیات زیر را داشته باشند:

1-    مقاومت در برابر انتشار حریق (Flame Retardant)

2-    کم دود و بدون گاز هالوژن (OHLS)

3-    مقاوم در برابر مواد شیمیایی (Chemical Resistant)

4-    مقاوم در برابر مواد نفتی و روغن (Oil Resistant)

5-    مقاوم در برابر رطوبت (Non Hygroscopic or Moist Resistant)

6-    مقاوم در برابر تابش آفتاب (UV Resistant)

7-    مقاومت بالای عایقی در برابر صدمات ناشی از باز و بسته شدن

8-    قابل انعطاف بودن

9-    دارای عایق و روکش نهایی قوی جهت جلوگیری از اتصال به بدنه تجهیزات فلزی اسکله

10-  مقاومت بالا در برابر تنش های طولی و دورانی


انواع کابل های بندری (Port Cable)

1-    Flat Cables

-         H05VVH6,(H)05VVH6-F

-         H07VVH6,(H)07VVH6-F

-         YFLY,KYFLY

-         YCFLY,YFLCY,KYCFLY,KYFLCY(EMC)

-         H05VVD3H6-F,KYFLTY,KYFLTFY

-         KYCFLTY,KYFLTCY(EMC)

-         NGFLGOU,(N)GFLGOU

-         NGFLGOU UL

-         M(StD)HOU(EMC)

-         M(StD)HOU UL(EMC)

-         LSOH


2-    Round Cables for Cable Trolley Systems (Festoon Cables)

-         FESTOONFLEX PUR-HF

-         FESTOONFLEX C-PUR-HF

-         FESTOONFIBERFLEX PUR-HF


3-    Reeling Cables- PUR

-         TROMMELFLEX PUR-HF

-         TROMMELFLEX PUR-HF SPREADER REEL

-         TROMMELFLEX-HD SPECIAL SPREADER REEL


4-    Reeling Cables-Rubber

-         TROMMELFLEX (K) NSHTOU-J,(N)SHTOU-J

-         TROMMELFLEX KSM-S (N)SHTOU-J

-         TROMMELFLEX KSM-S (N)SHTOU-J + F0


5-    Trailing Cables

-         (N)TSCGEWOU KSM-S

-         (N)TSCGEWOU KSM-S + LWL


6-    Basket Cables(Spreader Basket Cables)

-         BASKETHEAVYFLEX


7-    Cables with Supporting Element

-         FLGOU

-         STN

-         STCN (EMC)

-         YMHY-KT

-         YMHY-KST

-         FYMYTW


8-    Rubber Control Cables

-         H07RN-F, A07RN-F

-         H07BN4-F

-         H07ZZ-F

-         NSSHOU

9-    PVC Control Cables

-         2YSL(ST)CY-J 0.6/1 KV EMC-3 PLUS, TRANSPARENT

-         2YSL(ST)CYK-J 0.6/1 KV EMC-3 PLUS-UV, BLACK

-         OPVC-JZ/OZ 0.6/1 KV BLACK

-         OPVC-JZ/OZ-YCY 0.6/1 KV BLACK

10-   Lift  & Elevator Cables

نظر به تنوع بسیار و حساسیت موارد مصرف لطفاً جهت انتخاب کابلهای بندری یا کسب اطلاعات بیشتر با متخصصین شرکت پترو کاوان پویا تماس حاصل فرمائید.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


دانلود کاتالوگ

Site Login