کابل ضد روغن

کابل ضد روغن

کابل های خشکی

- کابل ضد روغن

همانگونه که مطلع هستید با توجه به گستردگی صنایع نفت و گاز و پتروشیمی استفاده از کابل در این صنایع اجتناب ناپذیر بوده و همچنین کابلهای معمولی با روکش PVC معمولی و PE با توجه به عدم مقاومت در برابر هیدرو کربنها در این صنایع علی الخصوص در مکانهـــــــایی که احتمال نشت موادنفتی وجود داشته توصیه نمی شوند.

لذا شرکت کابل سازی Cavicel ایتالیا برای اینگونه مصارف راهکارهای مختلفی را بشرح زیر ارائه نموه است:


PVC های مقاوم در برابر روغن (Oil resistant PVC):


این متریال بسیار ارزان قیمت بوده و با اضافه کردن اضافات شیمیایی به ترکیب جدیدی خواهیم رسید که نسبت به PVC معمولی در برابر روغن مقاوم تر خواهد بود.


غلاف سربی (Lead Sheath):


این لایه یکی از قدیمی ترین روشهای تقویت کابل در برابر مواد شیمیایی بالاخص روغن می باشد که مزایا و معایب زیادی دارد ، از جمله مزایای آن مقاومت بسیار بالا در برابر هیدرو کربنها بوده و معایب آن بشرح زیر می باشد:

1- آلایندگی محیط زیست

2- وزن سنگین

3- مقاومت در برابر خمش(شعاع خمش بالا)

4- اجرای سخت و زمانبر

5- نیاز به فضای زیاد برای کابل کشی درCable gallery پست ها و اطاقهای کنترل

6- .زمان و هزینه های بالای اجرا

7- .نیاز به ابزار خاص و استهلاک بالای ابزار


کابلهای جایگزین با استفاده از پلیمرهای تقویت شده (Alternative to lead sheath):


در ساختمان این کابلها از پلیمرهای تقویت شده در لایه های مختلف استفاده می شود که از این کابلها جایگزینی مطمئن برای کابلهای با عایق PVC های مقاوم در برابر روغن و همچنین کابلهای غلاف سربی می توان نام برد ، این کابلها دارای مزایای زیر هستند:

 1. حذف سرب و در نتیجه عدم آلایندگی محیط زیست
 2. کاهش قطر کابل از 20% تا 25%
 3. کاهش وزن کابل از 60% تا 70% متناسب به سایز کابل
 4. کاهش شعاع خمش کابل از 20% تا 30%
 5. کاهش زمان نصب و اجرا تا 70%
 6. کاهش هزینه های حمل و اجرا تا 50%
 7. عدم نیاز به ابزار خاص
 8. امکان اجرای کابل کشی در فضاهای کم

ما کابلهای جایگزین با استفاده از پلیمرهای تقویت شده را به شما پیشنهاد می کنیم ، در این رابطه سوالات خود را با متخصصین ما در میان بگدارید.


همانگونه که مطلع هستید با توجه به گستردگی صنایع نفت و گاز و پتروشیمی استفاده از کابل در این صنایع اجتناب ناپذیر بوده و همچنین کابلهای معمولی با روکش PVC معمولی و PE با توجه به عدم مقاومت در برابر هیدرو کربنها در این صنایع علی الخصوص در مکانهـــــــایی که احتمال نشت موادنفتی وجود داشته توصیه نمی شوند.

 

دانلود کاتالوگ

لذا شرکت کابل سازی Cavicel ایتالیا برای اینگونه مصارف راهکارهای مختلفی را بشرح زیر ارائه نموه است:

PVC های مقاوم در برابر روغن (Oil resistant PVC):

این متریال بسیار ارزان قیمت بوده و با اضافه کردن اضافات شیمیایی به ترکیب جدیدی خواهیم رسید که نسبت به PVC معمولی در برابر روغن مقاوم تر خواهد بود.

غلاف سربی (Lead Sheath):

این لایه یکی از قدیمی ترین روشهای تقویت کابل در برابر مواد شیمیایی بالاخص روغن می باشد که مزایا و معایب زیادی دارد ، از جمله مزایای آن مقاومت بسیار بالا در برابر هیدرو کربنها بوده و معایب آن بشرح زیر می باشد:

  1. آلایندگی محیط زیست
  2. وزن سنگین
  3. مقاومت در برابر خمش(شعاع خمش بالا)
  4. اجرای سخت و زمانبر
  5. نیاز به فضای زیاد برای کابل کشی درCable gallery پست ها و اطاقهای کنترل
  6. .زمان و هزینه های بالای اجرا
  7. .نیاز به ابزار خاص و استهلاک بالای ابزار

کابلهای جایگزین با استفاده از پلیمرهای تقویت شده (Alternative to lead sheath):

در ساختمان این کابلها از پلیمرهای تقویت شده در لایه های مختلف استفاده می شود که از این کابلها جایگزینی مطمئن برای کابلهای با عایق PVC های مقاوم در برابر روغن و همچنین کابلهای غلاف سربی می توان نام برد ، این کابلها دارای مزایای زیر هستند:

 1. حذف سرب و در نتیجه عدم آلایندگی محیط زیست
 2. کاهش قطر کابل از 20% تا 25%
 3. کاهش وزن کابل از 60% تا 70% متناسب به سایز کابل
 4. کاهش شعاع خمش کابل از 20% تا 30%
 5. کاهش زمان نصب و اجرا تا 70%
 6. کاهش هزینه های حمل و اجرا تا 50%
 7. عدم نیاز به ابزار خاص
 8. امکان اجرای کابل کشی در فضاهای کم

ما کابلهای جایگزین با استفاده از پلیمرهای تقویت شده را به شما پیشنهاد می کنیم ، در این رابطه سوالات خود را با متخصصین ما در میان بگدارید.

Site Login