ISS پنجمین نمایشگاه تخصصی

ISS پنجمین نمایشگاه تخصصی

 

 

پنجمین نمایشگاه تخصصی ISS سیستم های ایمنی و حفاظتی

شرکت پترو کاوان  پویا با حضور در پنجمین نمایشگاه  ISS  و در اختیار داشتن غرفه ای ساده در یکی از بهترین موقعیت های مکانی جنب درب خروجی، یکی از پر بازدید ترین غرفه ها در این نمایشگاه به شمار می آمد.

 

 

Site Login