استخدام

استخدام

شرکت پترو کاوان پویا با شرایط زیر استخدام می نماید:

 

سمت سابقه کار مرتبط جنسیت
کارشناس ارشد فروش کابل حداق 5 سال
مرد
بازاریاب حداقل 3 سال زن

 

 

 

 

شرایط:

آشنایی به بازار کابل

روابط عمومی قوی

داشتن تحصیلات مرتبط

 

لطفا فایل پرسشنامه را از لینک زیر دانلود کرده و پس از تکمیل به آدرس This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it ارسال نمائید.

 

دانلود پرسشنامه استخدام

Site Login