خدمات پس از فروش

خدمات پس از فروش کلیه محصولات بصورت نامحدود و گسترده و با اعزام پرسنل فنی متخصص جهت بررسی، ارائه گزارش فنی و انجام خدمات «بازبینی دوره ای» بر اساس مقررات ملی و دستورالعمل های سازمان نظام مهندسی ساختمان و سازمان برنامه و بودجه کشور و مطابق استانداردهای کشورهای صنعتی و بین المللی شامل IEC EN BS NFC ارائه می شود.

خدمات-پس-از-فروش