پروژه ها

شرکت پتروکاوان سخت پویا به همراه شبکه گسترده عاملیتهای هفتگانه فعال خود در سطح استانهای اصفهان، فارس، خراسان، آذربایجان، کرمانشاه، گلستان و قزوین از سال 1390 مسبوق به تامین و اجرای انواع کابل و تجهیزات ارت و صاعقه گیر در بیش از 800 پروژه در ایران من جمله در صنایع دفاع، هوافضا، نظامی، نفت، گاز، پتروشیمی، نیرو، درمانی و . . . و بطور کلی انواع کارخانجات صنعتی و مجتمع های تخصصی و مسکونی می باشد.