مطالب توسط

کابل اعلام حریق استاندارد

در بسیاری از موارد که سیستم‌های اعلام حریق ناکارآمد شده یا به درستی عمل نمی کند انگشت اشاره ما برند یا نصاب سیستم را نشانه می رود، غافل از اینکه در بسیاری از موارد کابل‌های غیر استاندارد یا کابل‌هایی که مختص سیستم های اعلام حریق ساخته نشده اند مسبب اصلی ماجراست. اگر می خواهید سیستم […]