مطالب توسط admin

کابل اعلام حریق استاندارد

در بسیاری از موارد که سیستم‌های اعلام حریق ناکارآمد شده یا به درستی عمل نمی کند انگشت اشاره ما برند یا نصاب سیستم را نشانه می رود، غافل از اینکه در بسیاری از موارد کابل‌های غیر استاندارد یا کابل‌هایی که مختص سیستم های اعلام حریق ساخته نشده اند مسبب اصلی ماجراست. اگر می خواهید سیستم […]